Náročná aplikace maziv? Objevte bezkontaktní metodu!

Automatizované procesy se opírají o spolehlivost, přesnost, rychlost, opakovatelnost a možnost zpětné kontroly. Takové požadavky nelze splnit jinak, než za pomoci vysoce přesných dávkovacích systémů.

Přeskočme tedy rovnou metody manuálního nanášení oleje či plastického maziva, kupříkladu štětcem. Ty s sebou vždy přinášejí větší či menší obtíže a v automatizované výrobě je představa jejich využití v podstatě nereálná. Osvědčená dávkovací technologie DOPAG přináší záruku bezeztrátové aplikace maziva v rámci požadovaných parametrů i těch nejnáročnějších výrobních procesů. Nanášení lze provést kontaktní anebo bezkontaktní metodou.

Bezkontaktní technologie
Novějším trendem je nanášení, při kterém k přenosu maziva z koncového ventilu na požadované místo není nutný kontakt. Dokonce je takto možné s garancí 100% přesnosti umístění a velikosti dávky aplikovat materiál až na vzdálenost 120 mm, navíc v jakékoliv ose. Tento fakt v sobě skýtá veliký potenciál: dokonalé dávkování maziva i v případech, kde je okolo cílové plochy nedostatek prostoru anebo z technologických důvodů není možné výrobek mazat ještě před kompletací dalších částí, které následně k cílové ploše zabraňují přístupu.

Kontaktní technologie

Mezi aplikátorem (zpravidla dávkovacím ventilem) a výrobkem se nachází minimální vzdálenost, dočasně překlenutá samotným, právě nanášeným mazivem. Je tedy zapotřebí, aby měl aplikátor přímý vstup k cílovému povrchu, což není ve všech případech zaručitelné. Kontaktní technologie má však nepochybně své přednosti a jsou procesy, kde je nenahraditelná.

Pro bezkontaktní mazání nabízí DOPAG speciální typy ventilů z řady lubriLine: bodový, stříkací a vysokorychlostní. Při použití bodového ventilu je možné dosáhnout extrémně vysokého počtu jednotlivých dávek ve velice krátkém časovém úseku – až 200 cyklů za sekundu – a to při minimální, pouze nezbytně nutné spotřebě materiálu. Stříkací a vysokorychlostní ventily pak umožňují nanášení přerušované i plynulé, k tomu navíc disponují samočistící technologií, která trysku po každé dávce profoukne a zajistí tak maximální přesnost dávky následující.
Praxe potvrzuje širokou variabilitu uplatnění bezkontaktní technologie také díky dostupnosti příslušenství. Precizně zpracované přídavné trysky různých délek, tvarů a úhlů umožňují úspěšně zdolat i zdánlivě neřešitelné projekty.

Nové demo centrum v Jenči u Prahy
Již od října tohoto roku si zájemci budou moci veškeré možnosti aplikace maziva vyzkoušet přímo na vzorkovně DOPAG Eastern Europe v Jenči u Prahy. Zákazník bude mít k dispozici vše potřebné k ohodnocení vhodnosti technologického řešení navrženého našimi odborníky a získá tak naprostou jistotu, že jím používané mazivo bude spolehlivě nanášeno v jím stanovených parametrech.

Objednejte se k nám nyní!
Tel: +420 777 762 161
Email: info@dopagcz.com

 

 

Abychom porozuměli našim zákazníkům a mohli stále zlepšovat naše služby, využívá DOPAG souborů cookies. Užíváním našich služeb souhlasíte s naším užívaním cookies.

Close