1K Metering Systems

• • • • • • • • • •

1K Dávkovací systémy

Přesná a čistá aplikace průmyslových lepidel, maziv, silikonů a těsnících hmot

Jednokomponentní systémy DOPAG spolehlivě přepraví média jako lepidla, těsnící hmoty, maziva a oleje přímo z originálních balení až do místa dávkování.

Tam je materiál nanesen na finální místo či výrobek buď bodově nebo kontinuálně (housenka). Podle Vaší potřeby je možné systém vybavit buď zubovým nebo pístovým čerpadlem.

Při zpracování jednokomponentních medií je materiál čerpán buď tlakovým čerpadlem (platí pro materiály s nízkou viskozitou) anebo sudovým čerpadlem instalovaným ve dvojité čerpadlové stanici (platí pro materiály se střední až vysokou viskozitou). Aplikace je možná jak ručně, tak automaticky.

Dávkovací technologie DOPAG se používá v mnoha odvětvích jako napřiklad automotive a jeho subdodavatelé, stavebnictví a mnoho dalších.

Přehled jednokomponentních systémů

 1. coredis

  coredis

  Coredis je systém pro zpracování velmi lehkých 1K epoxidů s nízkou hustotou a sférovitými mikrodutinami.

 2. modis

  modis

  Modis je vysoce dynamický dávkovací systém pro přesnou aplikaci 1K lepidel v různých průmyslových odvětvích.

 3. vectodis

  vectodis
  Systém vectodis pro zpracování 1K médií. K výrobě potřebujete už jen odpovídající přívod materiálu a řídící jednotku.