rotordis: Systém s vřetenovým čerpadlem pro jednosložkové materiály

Kontinuální zpracování jednosložkových materiálů

Rotordis je systém s vřetenovým čerpadlem navržený pro dopravu a dávkování jednosložkových materiálů. Je vhodný pro řídká až pastovitá, vysoce viskózní média.Médium lze dodávat z tlakových nádrží nebo sudových čerpadel v závislosti na viskozitě. Obvykle se aplikuje přímo z dávkovacího systému na součást. To spolu se servomotorovým pohonem umožňuje dynamické dávkování a regulovatelný efekt zpětného sání pro čisté přerušení dávkovaného materiálu. V případě omezujících podmínek okolního prostředí lze použít také hadicovou spojku a dávkovací ventil.Srdcem systému, který se skládá pouze ze dvou komponentů, je kombinace statoru a rotoru. Je to objemový dávkovací systém utěsněný bez netěsností. Nepřetržitě dopravuje materiál systémem v axiálním směru bez objemových omezení, s nízkým střihem a jemně, což jej činí obzvláště vhodným pro média s plnivy.

Elektronická řídicí jednotka dávkování, která je speciálně přizpůsobena pro tento dávkovací systém, zajišťuje optimální přizpůsobení všech parametrů specifických pro dané použití a podporuje integraci do automatizovaných výrobních procesů prostřednictvím standardizovaného rozhraní. Integrovaný dotykový panel zajišťuje jednoduchou a jasnou komunikaci s obsluhou.

Vlastnosti výrobku

  • Nepřerušované dávkování
  • Dopravování závislé na otáčkách
  • Systém bez ventilů
  • Dopravování abrazivních médií
  • Nízká pulzace a smyk
  • Vysoká opakovatelnost a přesnost dávkování, ±1 %

Technické specifikace

Velikost Průtočné množství ml/ot Vstupní tlak bar Provozní
Tlak* bar
otáčky* min.
min ⁻¹
min. / max.
1 0,01 / 0,05 / 0,15 / 0,30 max. 6 max. 10 1 / 150
2 0,30 / 1,00 / 2,00 max. 8 max. 20 1 / 400
3 4,00 max. 8 max. 20 1 / 400
      * v závislosti na viskozitě * v závislosti na viskozitě