eldodis: Dávkovací systém pro jednosložková lepidla a těsnicí hmoty

Kontinuální dávkování zajišťuje vysokou spolehlivost procesů

Společnost DOPAG vyvinula zubový dávkovací systém eldodis speciálně pro zpracování jednosložkových materiálů se střední až vysokou viskozitou. Materiál je přiváděn napájecím čerpadlem, přes tlakovou nádrž materiálu nebo pomocí vyhazovačem náplní. Regulátor tlaku materiálu zajišťuje konstantní vstupní tlak. Zpředu lze pro další ochranu volitelně namontovat uzavírací ventil. Zubové dávkovací čerpadlo poháněné převodovým motorem dopravuje materiál do dávkovacího ventilu, kde dochází k nepřetržitému vypouštění materiálu pomocí trysky nebo kanyly.

Dopravní kapacita systému je do značné míry dána velikostí zubového dávkovacího čerpadla převodovky a otáčkami čerpadla. Otáčky lze nastavit frekvenčním měničem integrovaným do řídicí jednotky. Za zubovým dávkovacím čerpadlem lze nainstalovat měřič objemu, který slouží ke kontrole dávkovaného množství a ke zvýšení spolehlivosti procesu. Všechny komponenty jsou připojeny k řídicí jednotce dávkování. To také umožňuje integraci do částečně nebo plně automatizovaných výrobních nebo montážních procesů.