compomix DI: systém dávkování pro zpracování kompozitních materiálů

Bezchybné dávkování epoxidu a polyuretanu

Společnost DOPAG vytvořila systém compomix DI speciálně pro použití v rámci procesů infúze při výrobě lopatek rotorů pro větrné elektrárny. Systém pro odměřování a mísení lze použít pro proces přímé infúze a u procesu infúze s podtlakovým vakem na infúzních stanicích umístěných až 70 m od stroje s odchylkou menší než ±1 % směšovacího poměru. V závislosti na konfiguraci systému se pro přívod hygroskopických vytvrzovacích přísad používají magneticky spřažená, nepropustná čerpadla hermeticky utěsněná na straně pohonu. Rozsah odměřovacího systému pro zpracování neplněné infúzní pryskyřice je dán spojením vysoce přesných dávkovacích čerpadel s extrémně rychlou technologií regulace. Odměřování se provádí z regulovaného obtoku, takže je možné eliminovat běžný zahajovací proces plnění mísicí trubky a dlouhá vzdálenost mezi místem odměřování a místem mísení nemá vliv na směšovací poměr. Výstupní výkon systému lze dále měnit během procesu odměřování při předem definovaných úrovních, a to bez překročení mezí tolerance poměru odměřování.

Lze přidat až 6 infúzních stanic pracujících sekvenčně s jednotlivými programy podle požadavku místa infúze. Infúzní stanice se dodávají s modulem elektronického ventilu vytvořeným podle požadavků zákazníka pro regulaci tlaku složek A a B, mísicí stanicí a modulem vážení vhodným pro umístění podtlakových vaků. Každou z infúzních stanic lze nakonfigurovat jednotlivě ve smyslu inteligentní upravené rychlosti plnění a velikosti náplně podle skutečného stavu procesu infúze.

 

Standard

 • 2K zařízení
 • Skříň s řídící jednotkou a tlakové nádoby, uložené na plně uzavřeném, pojízdném rámu
 • Dávkovací čerpadla s pojistkou proti přetlakování
 • Axiální pístové čerpadlo komponentu B s magnetickou spojkou a ručním nastavením zdvihu
 • Třífázové asynchronní motory s externím ventilátorem
 • Dávkovací řídící jednotka MR40
 • Kontrola a regulace míchacího poměru díky objemovým čítačům

Běžná infúzní stanice

 • Systém 2K
 • Ovládací skříňka
 • Moduly elektronicky řízených ventilů
 • Mísicí hlava
 • Modul vážení s vhodnými infuvaky
 • Vzdálenost k základnímu odměřovacímu zařízení až 70 m

Možnosti

 • Dálkové monitorování a analytické nástroje s výrobními protokoly
 • Dálková diagnostika
 • Chlazení skříňky

Technické parametry

Technické parametry
 1. Průtok v závislosti na směšovacím poměru a viskozitě

  5–60 l/min (přibl. 6–70 kg/min)

 2. Směšovací poměr

  100 : 15 – 100 : 80, objemový podle typických pryskyřic používaných při infúzi

 3. Přívod materiálu

  Potrubí s kruhovým průřezem, originální nádoba, tlakové nádoby

 4. Rozmezí viskozity

  10 mPas – 5 000 mPas

 5. Vlastnosti materiálu

  Neplněný

 6. Zdroj elektrické energie

  3 × 400 V / 50 Hz

 7. Max. vstupní tlak vzduchu

  6 bar

 8. Rozměry D × Š × V

  1 350 × 1 850 × 2 100 mm (compomix)

 9. Hmotnost

  přibl. 1 500 kg

Infúzní stanice

Mobilní mísicí stanice pro místa infúze

Infúzní stanicí je nově navržená mísicí stanice, kterou lze umístit ke každému místu infúze podél lopatky rotoru. Tyto stanice mohou být umístěny ve vzdálenosti až 70 m od systému compomix DI s možností kombinace sériového a paralelního připojení. Pomocí dálkového ovládání v každém z míst infúzní stanice naplní nylonové vaky, které přivádějí materiál na bázi pryskyřice k lopatce. Inteligentní ovládání infúzní stanice zajišťuje, že spotřeba materiálu v každém z míst je omezena na požadovanou hodnotu pro lopatku pomocí dynamometru.

 • Ovládací panel s operacemi potřebnými k ovládání každé ze stanic
 • Speciálně upravené, elektronicky ovládané proporcionální ventily umožňující rychlé spínání a maximální přesnost
 • Na základě požadavku zákazníka lze přidat až 6 stanic na jeden systém compomix DI v závislosti na požadovaném průtoku v místech infúze
 • Statický mísicí systém pro snadnou údržbu
 • Nastavitelná výška stanice pro zajištění optimální rychlosti v místech infúze
 • Inteligentní řídicí jednotka s návazností na integrovaný dynamometr
Technické specifikace  
Napájení 230 V
Přívod vzduchu 6 bar
Rozměry D × Š × V 1 000 × 800 × 2 000 mm
Hmotnost přibližně 200 kg