eldomix: expert nejen na zalévání epoxidovou pryskyřicí

Kompaktní, všestranný a spolehlivý systém na 2K média

Systémy řady eldomix 100/600 jsou neproplachové, kompaktní dávkovací systémy se zubovým čerpadlem. Používají se k přípravě vícesložkových médií s nízkou až střední viskozitou, na bázi např. epoxidu, polyuretanu nebo silikonu. K přepravě materiálu do místa dávkovaní slouží tlakové zásobníky. K dispozici jsou také speciální konfigurace pro zpracování vysoce viskózních médií.

Aplikace

 • Povrchový nános
 • Utěsňování
 • Lepení
 • Rapid Prototyping
 • Zalévání

Oblasti využití

Tyto moderní dávkovací systémy nacházejí využití ve všech odvětvích, kde je stěžejní přesnost a konzistentnost.

 • Automotive
 • Elektronika a elektrotechnika
 • Obnovitelné energie
 • Letecký průmysl
 • Bílá technika
 • a mnoho dalších 

Vlastnosti a výhody

 • Flexibilita modulární konstrukce otevírá možnost různým využitím
 • Variabilní poměr míchání a variabilní množství výpusti
 • Kompaktní stolní verze
 • Jednoduché a pohodlné ovládání
 • Pojistka proti přetlaku a podtlaku
 • Bodová nebo housenková aplikace
 • Bezředidlový výplach

Jak funguje eldomix

Tlakové nádoby se používají k zásobování materiálu. Čerpání a dávkování se provádí za pomoci zubových čerpadel, která jsou poháněna třífázovými asynchronními motory. Obě zubová dávkovací čerpadla standardně obsahují integrované opatření proti přetlaklování. Prostřednictvím volitelných integrovaných měřicích jednotek objemu lze míchací poměr trvale kontrolovat v rozmezí volně konfigurovatelných tolerancí. Systém může být dodatečně vybaven i trvalým řízením míchacího poměru.

Systém eldomix je řízen dávkovací řídící jednotkou s dotykovým displejem. Standardně je vybaven statickým míchacím systémem, který obsahuje 2K ventil, kombinovaný s plastovým statickým mixérem. V případě, že smíchaný materiál v mixéru zatvrdne/vyreaguje, může být mixér jednoduše a levně vyměněn, čímž se dá zabránit časově náročnému, drahému a ekologicky škodlivému proplachovacímu cyklu.

Technické parametry

  eldomix 100 eldomix 600
Průtok 5 ml až 1.2 l / min, v závislosti na míchacím poměru a viskozitě 2 ml až 5 l/min, v závislosti na míchacím poměru a viskozitě
Míchací poměr 100:100 k 100:2, objemově 100:100 k 100:2, objemově
Max. pracovní tlak 100 bar max. 100 bar max.
Míchací systém Statický nebo staticky dynamický míchací systém
▪ 2K ventil
▪ Míchací systém
Statický nebo staticky dynamický
▪ 2K ventil
▪ Míchací systém Dynamický míchací systém
Dodávka materiálu stolní varianta: tlakové nádoby 4, 12 a 24 l
Svařovaný rám: tlaková nádoba až 45 l, větší na vyžádání a/nebo sudové čerpadlo
tlakové nádoby 12, 24, 45, 60 a 90 l
větší na vyžádání
Viskozita 50 - 80,000 mPas, s tlakovou nádobou
přes 150,000 mPas, se sudovým čerpadlem
50 - 80,000 mPas, s tlakovou nádobou
až 150,000 mPas, se sudovým čerpadlem
Vlastnosti materiálu bez plniv, s plnivy, abrazivní bez plniv, s plnivy, abrazivní
Napájení 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz
Max. tlak vzduchu na vstupu 6 bar max. 6 bar max.
Rozměry stolní varianta: od cca 810 x 790 x 1,000 mm
Svařovaný rám od cca. 1,000 x 1,740 x 1,610 mm
od cca 1,200 x 1,150 x 1,400 mm
Hmotnost stolní varianta: od cca 200 kg
svařovaný rám: od cca 400 kg
od cca 600 kg

eldomix 100

Standard

 • Stolní verze
 • 12 l tlaková nádoba z nerezové oceli
 • Zubové čerpadlo s ochranou proti přetlakování
 • Třífázové asynchronní motory
 • Statický míchací systém
  • 2K ventil s odděleným přívodem materiálu
  • Plastový statický mixér
 • Dávkovací počítač s multitaskingujícím operačním systémem v reálném čase (Uložení až 64 programů, z toho 32 externě volitelných)
 • Uživatelské rozhraní se sedmipalcovým, barevným dotykovým displejem

Možnosti

 • Mobilní svařovaný rám
 • Modulární struktura
 • Prodlužovací rameno s vyvažovačem
 • Tlaková nádoba s
  • kontrolou hladiny
  • agitátorem
  • automatickým doplňováním
  • přípojkou na vakuové čerpadlo
 • Zásobování materiálu pomocí ponorných nebo sudových čerpadel
 • Zvýšená ochrana proti opotřebení zubových čerpadel
 • Kontrola nebo regulace míchacího poměru a nanášeného objemu pomocí objemových měřičů
 • Statickodynamický míchací systém
  • s monitorováním mixéru
 • Start/stop spínač na rukojeti nebo pedálu
 • Manuální nebo automatická cirkulace
 • Regenerační pozice
 • Výhřev

eldomix 600

Standard

 • Pojízdný rám
 • 12 l tlaková nádoba z nerezové oceli
 • Zubové čerpadlo s ochranou proti přetlakování
 • Třífázové asynchronní motory
 • Statický míchací systém
  • 2K ventil s odděleným přívodem materiálu
  • Plastový statický mixér
 • Dávkovací počítač s multitaskingujícím operačním systémem v reálném čase (Uložení až 64 programů, z toho 32 externě volitelných)
 • Uživatelské rozhraní s devítipalcovým, barevným dotykovým displejem

Možnosti

 • Větší pojízdný rám, také s integrovanou odkapávací vanou
 • Modulární struktura
 • Prodlužovací rameno s vyvažovačem
 • Tlaková nádoba s
  • kontrolou hladiny
  • agitátorem
  • automatickým doplňováním
  • přípojkou na vakuové čerpadlo
 • Zásobování materiálu pomocí ponorných nebo sudových čerpadel
 • Zvýšená ochrana proti opotřebení zubových čerpadel
 • Pohon přes servomotory
 • Kontrola nebo regulace míchacího poměru a nanášeného objemu pomocí objemových měřičů
 • Statickodynamický míchací systém
  • s monitorováním mixéru
  • dynamický míchací systém
 • Start/stop spínač na rukojeti nebo pedálu
 • Manuální nebo automatická cirkulace
 • Regenerační pozice
 • Výhřev nebo temperování