gluemix: systém na dávkování 2K lepidla

Expert na výrobu rotorových listů větrných elektráren

Gluemix je kompaktní a bezproplachový systém dávkování se zubovými čerpadly. Používá se k přípravě nízko a vysoce viskózních vícesložkových médií na bázi např. polyuretanu a epoxidu. Materiály jsou do místa dávkování přiváděny pomocí tlakových zásobníků nebo sudových čerpadel.

Standard

 • 2K systém
 • Skříň s řídící jednotkou a tlakové nádoby, uložené na plně uzavřeném, pojízdném podvozku
 • Sloup a rameno s míchacím systémem namontované na podvozku
 • Zesílené zdvihy sudových čerpadel nebo tlakové nádoby s regulátorem hladiny
 • Dávkovací čerpadla s ochranou proti přetlakování
 • Třífázové asynchronní motory
 • Dávkovací řídící jednotka MR40
 • Kontrola a regulace míchacího poměru s objemovými čítači

Možnosti

 • 3K systém
 • Vyrovnávací sud o objemu 400 l
 • Automatické doplňování
 • Zásobovací čerpadla pro doplňování
 • Navijáky na hadice a kabely
 • Ochlazování skříně
 • Ovládání s dotykovým displejem

Technické parametry

Technické parametry
 1. Průtok v závislosti na míchacím poměru a viskozitě

  3 - 20 l/min

 2. Míchací poměr

  100:10 - 100:100, obejmový

 3. Dodávka materiálu

  tlaková nádoba, originální kontejner (v závislosti na viskozitě)

 4. Viskozita

  10 mPas - 500.000 mPas

 5. Vlastnosti materiálu

  Bez plniv, s plnivy, abrazivní, stupeň MOHSovy tvrdosti 7

 6. Napájení

  3 × 400 V / 50 Hz

 7. Max. tlak vzduchu na vstupu

  6 bar

 8. Rozměry

  3700 × 1100 × 4100 mm

 9. Hmotnost

  cca 2200 kg (12l)
  cca 2500 kg (20l)