DOPAG Automatizace

• • • • • • • • • •

automationLine: automatizované dávkovací systémy

Řešení na klíč pro integrované procesy automatického dávkování

Naše kompletně automatizovaná řešení Vám umožní integrovat míchací a dávkovací aplikace včetně následných výrobních kroků do jednoho efektivního výrobního procesu. Portfolio DOPAG zahrnuje jak samostatná řešení, tak i výrobní buňky s možností integrace. Do těch spadá nejen nezbytná dopravní a manipulační technologie dle potřeby aplikace (lineární systémy, roboti atd.), ale především i naše osvědčené dávkovací systémy. K tomu všemu navíc nabízíme doplňkové jednotky jako např. dopravníky, předúpravu polotovarů, plazmu, kalibraci dávkovací trysky či čištění nanášecí trysky.

Naše automatizovaná řešení

Výhody pro Vás

  • Vše od jednoho dodavatele: Jedna kontaktní osoba vás doprovází od plánování přes konstrukci až po seriovou výrobu
  • Předúprava a samotné nanesení materiálové hmoty v jednom výrobním kroku bez vedlejších vlivů. Tím je zaručeno, že (neviditelná) předúprava plánovaně proběhla v procesu.
  • Reprodukovatelné nanášení = opakovatelnost
  • Nanesení materiálové hmoty a spoj v jednom výrobním kroku bez vedlejších vlivů. Zaručitelnost reaktivního procesu reaktivní materiálové hmoty např. lepidla.
  • Dokumentovatelný výrobní proces náročných, bezpečnostních výrobků
  • Spolehlivý partner při vývoji nových zákaznických projektů
  • Celosvětová síť obchodně servisních center či obchodních zastoupení
  • Vzdálený servisní přístup a podpora