Automatizované dávkování s linkově integrovatelnou výrobní buňkou

Dokonalá koordinace každého kroku

DOPAG nabízí kompletní řešení plně automatizované implementace více-krokových výrobních sekvencí. Například, předúprava plazmou, samotné lepení, či těsnění a finálně i vytvrzovací proces, je možné provést ve třech vzájemně propojených buňkách.

Profil výkonnosti DOPAG v automatizovaných aplikacích

Užití automatizovaného dávkovacího vybavení

Společnost DOPAG dodává osvědčenou a vysoce kvalitní technologii dávkování a míchání. Naše dávkovací systémy zahrnují jednočinné a dvoučinné pístové systémy s hydraulickým nebo elektrickým pohonem, stejně jako zubová čerpadla a progresivní dutinová čerpadla s třífázovými asynchronními motory nebo servomotory. Zaručeným výsledkem je bezchybné zpracování lepidel, těsnících hmot a zalévacích materiálů na bázi silikonů, polyuretanů, polysulfidů, epoxidů, akrylátů, až po hybridní a jiné progresivní materiály. Způsob nanášení pro lepení a těsnění závisí na každé aplikaci, ať jde o kulaté nebo trojúhelníkové body, aplikaci válečkem, či jiné.