Pístový dávkovací systém

Spolehlivé dávkování s krátkými časy cyklů

Pístové dávkovací jednotky se používají pro zpracování jednosložkového média, zejména pokud jsou vyžadovány krátké doby cyklu. Vše, co je potřeba, je vhodný způsob dodávání materiálu a dávkovací kalkulátor. Materiál se vypouští ve formou nástřiku volně konfigurovatelnou výstupní rychlostí nebo bez přerušení pomocí systému s dvojitým pístem, např. ve formě housenky. K dispozici jsou různé velikosti v závislosti na požadavcích použití. Kombinace dávkovacích jednotek se dvěma písty umožňuje také použití tohoto systému pro dvousložkové materiály. Je poháněný servomotorem, vřetenem, které převádí rotační pohyb na lineární, čímž zajišťuje přesné podávání pístem. Díky různým konstrukčním vlastnostem není prakticky nutné provádět žádnou údržbu, což zkracuje servisní intervaly a zvyšuje životnost produktů.

Vlastnosti produktu

 • Pístový dávkovací systém pro jednosložková lepidla a těsnicí hmoty
 • Modulární konstrukce umožňuje širokou škálu použití, variabilní směšovací poměr a variabilní výstupní rychlost
 • Vysoká přesnost díky dávkování a míchání na místě použití
  • Více nástřiků jedním objemem pístu umožňuje spolehlivost s krátkou dobou cyklu díky
  • vysoké spolehlivosti procesu díky
  • minimálnímu mrtvému prostoru konstrukce
  • Ventilace v horní části dávkovací komory
  • Sledování tlaku v dávkovací komoře
 • Snížená potřeba údržby díky
  • speciálně vedeným dávkovacím pístům
  • Kompenzace protireakce mezi hnacím a dávkovacím pístem
  • Hermetické utěsnění pístu dodatečnou těsnicí kapalinou

Technické specifikace

Velikost Ø 6 Ø 10 Ø 20 Ø 36
Max. objem dávkování 1,8 ml 7,8 ml 31 ml 101 ml
Min. objem dávkování
(zdvih 5 mm)
0,14 ml 0,4 ml 1,6 ml 5,1 ml
Dávkovací zdvih 65 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Max. výstupní rychlost (Vmax) 2,75 ml/s 7,8 ml/s 31 ml/s 101 ml/s
Max. provozní tlak 160 barů 160 barů 100 barů 100 barů
Rozsah viskozity* 50 –1.000.000 mPas 50 –1.000.000 mPas 50 –1.000.000 mPas 50 –1.000.000 mPas
Max. rozměry 102x320
x596 mm
116x365
x759 mm
116x365
x769 mm
150x390
x858 mm
Hmotnost cca. 9,3 kg cca. 11,8 kg cca. 14,9 kg cca. 26,9 kg
* Nižší na požádání