Komorové dávkovací ventily

Stabilní proces a flexibilita s dávkovaným objemem

Komorové dávkovací ventily se používají při bodovém nanášení médií s nízkou až vysokou viskozitou. Ve srovnání s jehlovými dávkovacími ventily mají širší záběr co se týče velikosti dávky. Díky inovativní konstrukci s vestavěným mechanismem zpětného vsání tyto ventily předcházejí odkapávání materiálu mezi dávkami a zajišťují tak vysoce stabilní proces. Velikost dávky je dána objemem komory ventilu, který lze v rámci předem stanoveného rozsahu regulovat pomocí dorazového šroubu. Ovládání dávkovacího cyklu je možné buď pneumaticky anebo elektricky s elektromagnetickým ventilem. Tato řada ventilů umožňuje dávkování malých množství do 100 ml s vysokou opakovatelností a během krátkých cyklů. Je vhodná pro manuální aplikace s rukojetí, stejně jako pro integraci do plně automatizovaných procesů.

Specifikace

  • Bodová aplikace (volumetrické dávkování)
  • Objem dávky 0,05 - 100,00 ml (dle modelu)
  • Vstupní tlak 40 - 80 bar
  • Kompatibilní s detektorem zdvihu (viz str. 29)
  • Mechanismus zpětného vsání

Možnosti

  • Deska solenoidového ventilu 24 V
  • Senzory s různými kabely
  • Různé adaptéry a kanyly
  • Rukojeť k pneumatickému nebo elektrickému ovládání

Porovnávejte a poptávejte produkty online!

Navštivte náš produktový portál