• • • • • • • • • •

Výdejní ventily

Aplikace médií s nízkou až vysokou viskozitou pro různé objemy dávky

Výdejní ventily DOPAG se používají ve všech oblastech průmyslu pro aplikaci nízko až vysoce viskózních médií, jako jsou maziva, lepidla a tmely. V procesu dávkování je vždy kladen požadavek na vysokou přesnost a reprodukovatelnost. Ventily dodáváme v různých provedeních, velikostech a typech, což znamená, že máme řešení pro každou jednotlivou aplikaci.

V závislosti na požadavku lze jehlový dávkovací ventil nebo membránový dávkovací ventil použít pro kontinuální nebo bodové nanášení. Jedná se o kontaktní aplikaci, kdy materiál přemosťuje mezeru mezi jehlou ventilu a součástkou. Pro bezkontaktní aplikace nabízí společnost DOPAG další typy, např. bodové a sprejové ventily.

Výdejní ventily jsou k dispozici v různých provedeních:

Dávkovací ventily DOPAG mohou zpracovávat materiály s viskozitou až 1 000 000 mPas v závislosti na typu ventilu - při tlaku 150-250 bar podle zvoleného čerpadla. Pro zásobování materiálem jsou k dispozici různá sudová a transferová čerpadla. U výdejních ventilů je objem dávky stanoven zvoleným tlakem materiálu a dobou otevření jehly ventilu. Do celkového konceptu systému lze přidat řadu komponent pro monitorování a řízení, jako je například objemový čítač, světelná závora nebo tlakový senzor. Všechny ventily DOPAG lze integrovat do plně automatizovaných výrobních linek.

Výdejní ventily

Dávkování médií s nízkou až vysokou viskozitou

Produktový portál DOPAG

Čerpadla, ventily a vybavení pro váš dávkovací a směšovací systém

Přehled výrobků

 1. Bodové ventily

  Bodové ventily

  Bodový ventil je druh ventilu s extrémně rychlým přepínáním. Je dostupný s krátkou nebo dlouhou tryskou.

 2. Jehlové výdejní ventily

  Jehlové výdejní ventily

  Jehlové výdejní ventily DOPAG nabízí značnou flexibilitu a jsou vhodné pro kontinuální dávkování médií s nízkou až vysokou viskozitou.

 3. Membránové výdejní ventily

  Membránové výdejní ventily

  Membránové výdejní ventily k užití při zpracování medií s nízkou až vysokou viskozitou. Tato média mohou být reaktivní, abrazivní nebo chemicky agresivní.

 4. Rotační aplikátor

  Rotační aplikátor

  Rotační aplikátor vyvinutý speciálně pro 360° nanášení maziv a olejů.

 5. Ruční výdejní ventily

  Ruční výdejní ventily

  Ruční výdejní ventily společnosti  DOPAG umožňují čistou manuální aplikaci maziv a olejů.

 6. Sprejové ventily

  Sprejové ventily

  Specificky vyvinutý typ ventilu pro plošnou aplikaci maziv a olejů.

 7. Stříkací pistole

  Stříkací pistole

  Naše řešení pro manuální, plošné aplikace maziv a olejů.

 8. Vysokorychlostní ventily

  Vysokorychlostní ventily

  Vysokorychlostní ventil k užití při aplikaci maziva nebo oleje až z dálky 120 mm bez provázkování.