Automotive
Přesnost a reprodukovatelnost

Dávkování maziv a lepidel

Vysoce precizní řešení nejen pro automobilový průmysl

Automobilový průmysl je již přes sto let hnacím motorem inovace inspirující řadu jiných průmyslových odvětví. Neustálý pokrok ve výrobních procesech a v nich užitých materiálech měl za následek postupné zvyšování kvality a výrazné snižování nákladovosti. Ruku v ruce s takovým vývojem také samozřejmě vzrostla i potřeba se neustále zlepšovat a optimalizovat celý výrobní proces. Automobilový průmysl také zaujímá významnou pozici v národních ekonomikách i díky tomu, že neustále zvyšuje standardy kvality na všechny dodavatelské řetězce podílející se na vývoji, plánování, a montáži nových modelů.

Aplikace
Maziva a oleje v různých dílech či součástkách hrají při výrobním procesu neopomenutelnou roli; právě na nich záleží optimální chod a dlouhodobá výkonnost jak mechanických a mechatronických, tak i elektronických komponentů.

Užití dávkovací a směšovací technologie DOPAG
Na základě DOPAG dlouholetých zkušeností v oboru nejpřesnějšího dávkování lubrikantů jsme zareagovali na rostoucí požadavky automobilového průmyslu vývojem vlastního výrobního portfolia "lubriLine". Komponenty lubriLine produktů se speciálně zaměřují na potřebu zákazníků v odvětví automotive a zaručují řešení splňující nejvyšší kvalitativní nároky preciznosti a opakovatelnosti dávkování lubrikantů v automatizovaném procesu.

Rádi Vám poradíme

Ing. Markéta Pourová Technical Quotation Manager
+420 777 762 161
Zaslat dotaz

Lepení a utěsňování je stále populárnější metodou nešroubovaného spojování komponentů. Se systémy od DOPAG se dávkuje spolehlivě a přesně.

 1. eldomix

  eldomix

  Systémy řady eldomix 100/600 jsou bezproplachové, kompaktní dávkovací systémy se zubovým čerpadlem.

 2. vectomix

  vectomix

  Vectomix je systém pro zpracování vícesložkových médií.

Společnost DOPAG nabízí spolehlivá řešení pro výrobu komponent z kompozitů vyztužených vláknem, například RTM, navíjení kompozitních vláken, infuze, pultruze atd.

 1. compomix FI

  compomix FI
  Tento model systému compomix je určený pro impregnaci vláken vakuové infuze, při výrobě kompozitů metodami navíjení, RTM anebo pultruzí.
 2. eldomix

  eldomix

  Systémy řady eldomix 100/600 jsou bezproplachové, kompaktní dávkovací systémy se zubovým čerpadlem.

 3. vectomix

  vectomix

  Vectomix je systém pro zpracování vícesložkových médií.

Ozubená kola, opěrky hlav, zámky nebo pouhá ložiska - vše musí být dobře promazáno. DOPAG nabízí optimální dávkovací systém pro všechny tyto a podobné aplikace.

 1. Bodové ventily

  Bodové ventily

  Bodový ventil je druh ventilu s extrémně rychlým přepínáním. Je dostupný s krátkou nebo dlouhou tryskou.

 2. Detektor zdvihu

  Detektor zdvihu
  Spolehlivá kontrola fuknčnosti výdejních a dávkovacích ventilů v reálném čase.
 3. Jehlové výdejní ventily

  Jehlové výdejní ventily
  Jehlové výdejní ventily DOPAG nabízí značnou flexibilitu a jsou vhodné pro kontinuální dávkování médií s nízkou až vysokou viskozitou.
 4. Jehlový dávkovací ventil

  Jehlový dávkovací ventil

  Jehlové dávkovací ventily pro zpracování médií s nízkou až vysokou viskozitou. Ventil má dvě od sebe oddělené části.

 5. Komorové dávkovací ventily

  Komorové dávkovací ventily

  Komorové dávkovací ventily s nastavitelnou komorou podle dávkovaného objemu.

 6. Membránové výdejní ventily

  Membránové výdejní ventily

  Membránové výdejní ventily k užití při zpracování medií s nízkou až vysokou viskozitou. Tato média mohou být reaktivní, abrazivní nebo chemicky agresivní.

 7. Micro-Flow Senzor

  Micro-Flow Senzor

  Micro-Flow senzor je měřič průtoku, který u částěčně nebo plně automatizované výroby kontroluje, jestli je materiál dávkován.

 8. Objemový čítač

  Objemový čítač

  Objemové čítače měří průtok kapalin na principu ozubeného kola.

 9. Optická brána

  Optická brána
  Monitoring počtu nadávkovaných cyklů u výdejních ventilů.
 10. Sprejové ventily

  Sprejové ventily

  Specificky vyvinutý typ ventilu pro plošnou aplikaci maziv a olejů.

 11. Stříkací pistole

  Stříkací pistole
  Naše řešení pro manuální, plošné aplikace maziv a olejů.
 12. Tlakové snímače

  Tlakové snímače
  Monitoring materiálového tlaku v komplexních procesech, užívajících bodový nebo sprejový ventil.
 13. Tlakové zásobníky

  Tlakové zásobníky
  Uživatelsky nenáročná a čistá dodávka řídkého materiálu jako jsou barvy, oleje či konzervační látky.
 14. Transferová čerpadla

  Transferová čerpadla
  Pro procesy, kde je nutné zajistit nepřerušenou dodávku materiálu. Materiál je čerpán přímo z originálních balení od dodavatele.
 15. Vysokorychlostní ventily

  Vysokorychlostní ventily
  Vysokorychlostní ventil k užití při aplikaci maziva nebo oleje až z dálky 120 mm bez provázkování.
 16. Čerpadla na lepidla a těsnící hmoty

  Čerpadla na lepidla a těsnící hmoty

  Sudová čerpadla DOPAG jsou čerpadla pístová. Dopravují jednokomponentní materiály jako jsou maziva, oleje, lepidla, těsnící hmoty, polyuretany, silikony atd. o viskozitě do 5.0 millión mPa/s přímo z originálních nádob.

 17. Řídící jednotka

  Řídící jednotka
  Speciální jednotka pro propojení, kontrolu a řízení dávkovacích komponentů v komplexních procesech. Prostorná paměť umožňuje uložení dávkovacích programů.

Řada dynamicLine a nová dynamická směšovací hlava od DOPAG představují efektivní řešení  pro veškeré utěsňovací aplikace.

 1. Dynamická míchací hlava

  Dynamická míchací hlava
  Dynamická směšovací hlava s novou ventilovou technologií, vyvinutá pro směšování reakčních polymerů s nízkou až vysokou viskozitou. Vhodná pro nanášení PUR pěny a lepící, utěsňovací a zalévací aplikace.
DOPAG nabízí speciálně vyvinuté systémy pro dávkování tepelně vodivých materiálů jako jsou gap fillery, lepidla a tmely nebo zalévací hmoty.
 1. vectomix TC

  vectomix TC
  Dávkovací systém vectomix TC je speciálně konstruován pro směšování a dávkování tepelně vodivých materiálů.